FRI FRAKT 
Priser i: 
FRI FRAKT
100%
säker betalning
30-DAGARS
returrätt
100%
säker försändelse
 
Polarfox Integritetspolicy
1. GDPR – den nya dataskyddsförordningen
GDPR är den nya dataskyddslagen som gäller från 25 Maj 2018 i hela EU. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

2. Dina personliga data


Din integritet är viktig för oss. I vår policy för personuppgifter vill vi beskriva för dig hur vi samlar in, använder och lagrar din information samt hur du kontaktar oss, så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

3. Vad du har för rättigheter som registrerad

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har rätt att invända mot behandlingen och begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Den behandling som är grundad på ditt samtycke enligt vad som beskrivs ovan har du även rätt att återkalla. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och kan i vissa fall be oss radera dina personuppgifter. Tänk på att du som medlem kan ändra vissa uppgifter direkt på mina sidor. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig helt från vår nyhetsbrev genom att kontakta vår medlemsservice. Du kan när du vill avsäga dig marknadsföring genom att följa de avregistreringsinstruktioner som ges i de nyhetsbrev eller SMS som vi skickat till dig.

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se

4. Personuppgiftsansvar

Polarfox KB, Sturegatan 19, 57134 Nässjö. Organisationsnummer 9697565621 är personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss

Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se.

5. Vad en personuppgift är och vad en behandling är

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. Även bilder kan vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel är insamling, registrering, sortering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

6. Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Polarfox KB samlar in personuppgifter på olika sätt men i första hand direkt från dig. Vanligast är det i samband med ett köp i vår E-butik eller när du kontaktar vår kundservice.

Uppgifter som samlas in i samband med köp i E-butik

När du som kund köper något i Polafox E-butik behöver Polarfox hantera dina personuppgifter för att kunna uppfylla köp- och leveransvillkoren. Uppgifter som behandlas om dig är namn och kontaktuppgifter (som adress, telefonnummer och e-postadress), personnummer, kundnummer, köpinformation. Ändamålen är för att kunna genomföra köp och leverans, och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Vi samlar också in användargenererad data som klick- och besöksstatistik, samt platsinformation från t.ex. mobila enheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Polarfox IT-system. All hantering av dina uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå. Överföring av personuppgifter sker krypterat via SSL. Lösenord angivna av dig sparas krypterade.

Polarfox E-butik kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än sådan som har ett berättigat intresse av att få uppgifterna för att Polarfox ska kunna fullfölja sina åtaganden inom ramen för köp- och leveransvillkoren. Polarfos kan således komma att skicka dina personuppgifter till ett externt transportföretag som hanterar köpordern, till Swedbank för att hantera köpet och även till Klarna för att hantera köpet. Den behandling av personuppgifter som sker när du använder Klarnas tjänster är Klarna dock själva personuppgiftsansvariga för. För att hantera postordern kommer dina personuppgifter också att skickas över till Postnord och andra logistikpartners.  Polarfox kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera ordern, för att fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund och med hänsyn till rättsliga förpliktelser som Polarfox kan ha.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet, berättigat intresse och ditt samtycke.


Uppgifter som samlas in för utskick av Nyhets

När du registrerar dig för vår nyhetsbrev samlar vi namn och kontaktuppgifter (som adress, telefonnummer och e-postadress).

Vi samlar in användargenererad data som klick och besöksstatistik, som kan komma användas i analys.

Ändamålen med att registrera, samköra och uppdatera personuppgifter är att upprätthålla god kund- och registervård, att utföra marknadsförings- och kundanalyser, att möjliggöra riktad marknadsföring till dig som kund, samt för att administrera och skicka ut kundanpassade medlemserbjudanden.

Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Polarfox IT-system. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje parter. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. 
Laglig grund: Fullgörande av avtalet om nyhetsbrev i lojalitetsprogram, berättigat intresse och ditt samtycke.


Uppgifter som samlas in vid kontakt med kundservice

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss oavsett om ärendet går via e-butiken, övrig kundservice som reception eller via sociala medier. Kundtjänstärenden hanteras både internt och externt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Laglig grund: Berättigat intresse och ditt samtycke

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten och vilka sökningar du gör. På Polarfox använder vi cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot Polarfox e-butiker. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av eller radera cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Ha i åtanke att en del av våra tjänster kanske inte fungerar om du stänger av cookies. 

7. Google Adwords Remarketing


Polarfox använder Google Adwords Remarketing. Detta innebär att du kan se våra annonser på Google Söknätverket och Google Display Nätverket efter att du besökt vår webbutik www.tiffanylamps.eu. Vi använer cookies för att göra reklam genom Google Adwords

Laglig grund: Berättigat intresse


8. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

9. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som behandlar information på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Vi har samarbetspartners som hjälper oss med: IT-system, kundtjänstsystem, betallösningar och transport .

Vi delar också personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Företag som erbjuder betallösningar (Klarna), allmänna varutransporter (postoperatörer) och statliga myndigheter, är självständigt personuppgiftsansvariga och styr själva över hur personuppgifter behandlas.